תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מבוא
ברוכים הבאים ל-"גרר רויאל בע״מ". אנו מספקים שירותי גרירת רכבים וציוד כבד בכל חלקי הארץ. השימוש באתר זה ובשירותים שלנו מותנה בקריאה והסכמה לתנאים המפורטים להלן.

שימוש באתר
המידע והשירותים המוצעים באתר זה הם לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד.
אין להעתיק, לשכפל, לשדר, למכור או לנצל את התוכן של "גרר רויאל בע״מ" ללא אישור מפורש מאיתנו.
המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר לצורך ביצוע פעולה בלתי חוקית או מזיקה.

איסוף ושימוש במידע אישי
"גרר רויאל בע״מ״ אוספת מידע אישי כאשר אתם משתמשים באתר או בשירותים שלנו. זה כולל, לדוגמה, שם, כתובת דואר אלקטרוני, ומידע על השימוש שלכם בשירותים.
המידע האישי שאתם מספקים ישמ
ש למטרות שירות לקוחות, לשיפור השירותים שלנו, ולתקשורת שיווקית, אלא אם תבחרו לא לקבל תקשורת כזו.

חשיפת מידע לצדדים שלישיים
"גרר רויאל בע״מ" מתחייבת לא לחשוף את המידע האישי שלכם לצדדים שלישיים ללא הסכמתכם, למעט במקרים הדורשים כך על פי חוק.
ייתכן שנשתף מידע עם שותפים או ספקים שעובדים בשמנו, תחת התחייבויות דיסקרטיות ובטחוניות.

זכויות ואחריות המשתמש
כל משתמש רשאי לבקש גישה למידע האישי שנאסף עליו ולבקש לתקן, לעדכן או למחוק מידע זה.
המשתמש אחראי לשמירה על סודיות המידע האישי שלו ולהודיע לנו מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו.

שינויים במדיניות הפרטיות
"ביי ליונים" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת.
שינויים כאלה יפורסמו באתר ו/או יודיעו עליהם למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני.

יצירת קשר
במידה ויש לכם שאלות או תהיות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צרו קשר עם "גרר רויאל בע״מ" באמצעות הטלפון המוצג באתר.